W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z regulaminem. zamknij

Media publiczne-sprawa państw członkowskich czy UE?

27 stycznia 2016

Media publiczne to wyłączna sprawa państw członkowskich - stwierdziła Komisja Europejska w 2014 roku. Dziś przedstawia się to jako sprawę europejską...

Prof. Mirosław Piotrowski 4 kwietnia 2014 r. zwrócił uwagę w Strasburgu na niepokojące praktyki zarządu polskiej telewizji publicznej. Po sukcesie w sprawie Telewizji Trwam pracownicy Telewizji Polskiej (Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA) skierowali do niego pismo informując o potencjalnych grupowych zwolnieniach w TVP S.A., jednocześnie prosząc o interwencję na forum Unii. Europoseł skierował pytanie pisemne do KE w tej sprawie.

Treść zapytania z 4 marca 2014 r. (Dz. U. C 324 z 18/09/2014. Przedmiot: Łamanie przepisów UE przez publiczną telewizję w Polsce:

Niedawno kierownictwo polskiej telewizji publicznej postanowiło przekazać firmie zewnętrznej swoich dziennikarzy, montażystów i innych pracowników (pracowników, których zakres pracy należy do podstawowej działalności spółki), co jak napisał prof. Piotrowski do KE de facto oznacza późniejsze zwolnienie z pracy wieluset, a nawet tysięcy osób. Europoseł podkreślił, że decyzja ta została podjęta w newralgicznym okresie, tzn. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i, że jest ona niezgodna z dyrektywą Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r., z artykułem 22 polskiego Kodeksu pracy (wprowadzonego do przepisów krajowych na podstawie ww. dyrektywy), a także z obowiązującą w Polsce ustawą o radiofonii i telewizji i zapisami statutowymi.

Czy Komisji znana jest ta sprawa i czy zamierza podjąć odpowiednie działania w celu przeciwdziałania instrumentalnemu traktowaniu pracowników środków masowego przekazu przez władze państwowe kraju członkowskiego UE, a tym samym zagwarantowania pełnej wolności mediów oraz poszanowania prawa wspólnotowego?

W imieniu Komisji Europejskiej odpowiedział komisarz László Andor (Dz. U. C 324 z 18/09/ 2014). Poniżej pełna treść odpowiedzi.

Komisja nie otrzymała żadnych skarg dotyczących sytuacji opisanej przez szanownego Pana Posła i domniemanego naruszenia dyrektywy 2001/23/WE, której celem jest ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw. Komisja przypomina, że pracodawcy w Polsce muszą przestrzegać przepisów transponujących tę dyrektywę. Obowiązkiem władz krajowych, w tym sądów, jest zapewnienie, aby przepisy prawne były prawidłowo i skutecznie stosowane przez danego pracodawcę, uwzględniając szczególne okoliczności danego przypadku.

Unia Europejska jest zobowiązana do poszanowania wolności i pluralizmu mediów, które to prawa zapisane są w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, i które Komisja, wspólnie z innymi instytucjami UE, promuje w ramach swoich kompetencji. Jednakże zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie wówczas, gdy stosują one prawo UE.

Komisja wspiera rolę radiofonii i telewizji publicznej jako integralnej części demokracji europejskiej. Protokół nr 29 w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich załączony do TUE i TFUE stwierdza jasno, że zarządzanie i wybory strategiczne w sprawie radiofonii i telewizji publicznej należą do państw członkowskich. Komisja przykłada szczególną wagę do roli dwoistego systemu nadawców publicznych i komercyjnych w zachowaniu pluralizmu mediów i promowaniu wartości europejskich. Komisja nie może jednak nakazać państwom członkowskim, w jaki sposób powinny zorganizować usługi swojego nadawcy publicznego.

Link do odpowiedzi komisarza László Andora:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2014-002504&language=PL