W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z regulaminem. zamknij

Prace magisterskie

29 grudnia 2012

Jako promotor prof. Mirosława Piotrowskiego prowadził następujące prace magisterskie:

 

2012

 • Agnieszka Siwek
  Wybory 4 czerwca 1989 roku na Lubelszczyźnie w świetle lokalnej prasy [Sztandar Ludu, Kurier Lubelski].
 • Adrian Podkalicki
  Trzecia Rzesza na łamach tygodnika „Myśl Narodowa” (193339).
 • Marcin Szwaj
  Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie w 1987 roku.
 • Łukasz Dołęga
  Potencjał militarny Francji w świetle międzywojennych periodyków wojskowych.
 • Damian Duda
  Narodowe Siły Zbrojne na Kielecczyźnie w latach 19441945.
 • Maria Skupińska
  Odział partyzancki Adama Kusza ps. „Adam”, „Garbaty” w latach 19461950.
 • Paweł Snopek
  Działalność Batalionów Chłopskich na terenie okręgu lubelskiego w czasie drugiej wojny światowej.
 • Artur Kulawiak
  Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy w latach 19491974.
 • Katarzyna Wzorek
  Katolicki Uniwersytet Lubelski w życiu i aktywności ks. Antoniego Słomkowskiego.


2011

 • Agnieszka Palczewska
  Gospodarka jako nośnik treści propagandowych w okresie dekady Edwarda Gierka w świetle „Trybuny Ludu”.
 • Piotr Domań
  Działania Departamentu I MSW wobec Watykanu w latach 19781989.
 • Szymon Antoniewicz
  Metody pracy śledczej lubelskich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w latach 19441954.
 • Beata Mucha
  Oddział partyzancki WiN Stefana Nowackiego ps. „Zagóra” na terenie województwa kieleckiego w latach 19461948.
 • Piotr Drzazga
  Przemiany gospodarcze 19861989 w świetle tygodnika „Życie Gospodarcze”.
 • Jakub Zachaj
  Radziecka interwencja w Afganistanie w świetle polskiej prasy wojskowej w latach 19791989.
 • Jarosław Burda
  Ruch „księży patriotów” w województwie lubelskim w latach 19491956.
 • Sebastian Zarosa
  Stosunki amerykańsko-sowieckie za prezydentury Johna Fitzgeralda Kennedy'go w świetle gazety „Trybuna Ludu” w latach 19611963.
 • Łukasz Duda
  Władze bezpieczeństwa wobec żołnierzy zgrupowania mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w latach 19441956.
 • Piotr Neścioruk
  Wojna koreańska w świetle „Trybuny Ludu”.
 • Agnieszka Bienia
  Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w świetle prasy polskiej w latach 19451948.
 • Edyta Parchyta
  Zamachy na działaczy partyjnych PPR i PZPR na terenie województwa lubelskiego w latach 19441956.
 • Edyta Hałasa
  Życie codzienne w Lublinie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w świetle prasy lokalnej.

2010

 • Emiliana Bączkowska
  Działalność duszpasterska kardynała Wojtyły w latach 1958−1978 w dokumentach służby bezpieczeństwa.
 • Agnieszka Kiszowara
  Kobiety w opozycji wobec władz komunistycznych w świetle relacji i wspomnień w latach 1976−1989.
 • Aleksandra Jarocha-Bucior
  Polacy z pomocą Żydom na Lubelszczyźnie w latach 1939−1944.
 • Andrzej Jaroszuk
  Polska Partia Robotnicza w Lublinie w latach 1942−1948.
 • Michał Psujek
  Polski Związek Katolicko-Społeczny w Lublinie w latach 1981−1991.
 • Karolina Budoran
  Propagandowy obraz polityki zagranicznej PRL w świetle Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944−1956.
 • Mateusz Puchała
  Transformacja ustrojowa w Polsce w latach 1989−1990 w świetle tygodników „Polityka” i „Tygodnik Powszechny”.
 • Wojciech Dzięgiel
  Związek Strzelecki w Hrubieszowie w latach 1919−1939.

2009

 • Marcin Chrapowicki
  Instytut Wydawniczy PAX w latach 1949−1989.
 • Marcin Wypych
  Stosunki polsko­niemieckie czasów Władysława Gomułki w świetle polskojęzycznej literatury historycznej.
 • Marcin Kurek
  Życie codzienne w Lublinie w latach 1944−1956 w świetle prasy lokalnej.
 • Justyna Kiszka
  Parafia rzymskokatolicka Momoty Górne w latach 1972−2008.
 • Andrzej Mostowski
  Walki kawalerii polskiej z niemiecką i sowiecką bronią pancerną po 17 września 1939 roku.
 • Tomasz Mazur
  Represje hitlerowskie w powiecie opolskim w latach 1939−1944.
 • Aleksander Adamowicz
  Załoga obozu koncentracyjnego na Majdanku w latach 1941−1944.
 • Edyta Szymańska
  Niezależne zrzeszenie studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1987−89.
 • Iwona Stefaniak
  Okupacja niemiecka w powiecie radzyńskim 1939−1944.
 • Małgorzata Woźniak
  Życie kulturalne i naukowe w Lublinie w latach 1944−1956 w świetle prasy lokalnej.

2008

 • Edyta Rudzka
  Towarzystwo Miłosierdzia Chrześcijańskiego „Caritas” Diecezji Lubelskiej w latach 1945−1950.
 • Katarzyna Masłowska
  NSZZ „Solidarność” na ziemi chełmskiej w latach 1980−1983.
 • Michał Czacharowski
  Zaopatrzenie lotnicze dla 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej im. Ziemi Zamojskiej.
 • Małgorzata Warowna
  System gospodarczy w Polsce w latach 1944−1956 na łamach prasy katolicko­‑postępowej.
 • Magda Rydz
  Polityka kulturalna władz administracyjno­‑państwowych w Lublinie w latach 1956−1990.
 • Jakub Mamcarczyk
  Stefan Kisielewski — aktywność polityczna i artystyczna w latach 1956−1970.
 • Dariusz Nowak
  Transporty więźniów Radomia do KL Auschwitz w latach 1940−1944.
 • Aneta Turzańska
  Przemiany społeczno­kulturalne w Polsce w latach 1956−1970 na łamach czasopism „Tygodnika Powszechnego” i „Kierunków”.

2007

 • Ireneusz Tomczyk
  Polskie lotnictwo wojskowe w latach trzydziestych XX w. Funkcjonowanie i organizacja.
 • Maciej Migalski
  Konspiracja i partyzantka w powiecie włoszczowskim w latach 1939−1945.
 • Anna Gaś
  Józef Stalin na łamach „Kuriera Warszawskiego” w latach 1929−1934.
 • Wojciech Pudło
  Postawy Polskiej Ludności Cywilnej w Powstaniu Warszawskim.
 • Majewska Ewelina
  Społeczność polska i ukraińska na Wołyniu w latach 1939−1945 w świetle pamiętników i relacji.
 • Grzegorza Karbowiak
  Kontakt służbowy w pracy operacyjnej organów bezpieczeństwa PRL w latach 1944−1990.
 • Anna Wołoszyn
  Konspiracja polityczno — wojskowa w powiecie biłgorajskim w latach 1944−1945.
 • Bernadetta Pigoń
  Plan Marshalla w świetle prasy polskiej w latach 1947−1952.
 • Anety Ryziewicz
  Działalność konspiracyjna kobiet żołnierzy ZWZ‑AK 1939−1945.
 • Artur Misiąg
  Społeczność powiatu jarosławskiego w latach 1926−1939 w świetle prasy lokalnej.

2006

 • Ewa Baranowska
  Władze bezpieczeństwa wobec podziemia poakowskiego w województwie łódzkim w latach 1945−1947.
 • Elżbieta Biskup
  Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Łodzi w latach 1980−1981.
 • Justyna Dudek
  Propaganda stanu wojennego w Polsce na łamach pracy komunistycznej w latach 1981−1983.
 • Anna Fortuna
  Obraz kobiety na łamach prasy polskiej lat 70‑tych XX wieku.
 • Bartosz Gil
  Konflikt polsko­ukraiński w pow. hrubieszowskim w latach 1944−1947.
 • Anna Giszczak
  Stosunki polsko­niemieckie w świetle pisma satyrycznego „Mucha” w latach 1919−1926.
 • Piotr Ostrowski
  Sprawa zabójstwa Prezydenta RP Gabriela Narutowicza w świetle prasy narodowej w latach 1922−1923.
 • Karolina Semeniuk
  Władze administracyjno­państwowe wobec KUL-u w latach 1950−1962.
 • Agnieszka Sikorska
  Migracje ludności na Suwalszczyźnie w latach 1945−1950.
 • Joanna Zaworska
  Ucieczki z obozu koncentracyjnego na Majdanku.
 • Dariusz Pietruszewski
  Działalność polityczno­‑wojskowa Hieronima Dekutowskiego „Zapory” w świetle materiałów archiwalnych byłego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
 • Piotr Jacek Radek
  Opcje ludności niemieckojęzycznej w południowym Tyrolu w latach 1939−1943.
 • Andrzej Leśko
  Działania bojowe 23. Dywizji Piechoty Honwedu w czasie pierwszego i drugiego oblężenia Twierdzy Przemyśl.

2005

 • Anna Borowska
  Ruch oporu w pow. Włodawa w latach 1944−1947.
 • Jarosław Cybulak
  Podziemie polityczno­‑wojskowe w gm. Zakrzówek w latach 1939−1945.
 • Katarzyna Gardias
  Władze bezpieczeństwa wobec środowiska UMCS w latach 1945−1956.
 • Dawid Keller
  Organizacja i zarząd kolei na Górnym Śląsku w okresie plebiscytów i powstań Śląskich (1919−22).
 • Szczepan Kowalik
  Biskup sandomierski Piotr Gołębiowski (1957−1980).
 • Joanna Łagowska
  Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944−1947.
 • Joanna Markowska
  Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Podlaskiej w latach 1944−1947.
 • Łukasz Mulak
  Kompania Ozdrowieńców w Lublinie w latach 1942−1944.

2004

 • Artur Pietraszko
  Powstanie i rozwój Niezależnych Związków Zawodowych na terenie Górnego Śląska w latach 1980−1981.
 • Elżbieta Zajchowska
  Sprawa Gdańska i jego statusu w świetle Traktatu Wersalskiego.
 • Beata Jaguś
  Władze bezpieczeństwa wobec duchowieństwa katolickiego na Lubelszczyźnie w latach 1962−1989.
 • Przemysław Kucia
  10 Pułk Strzelców Konnych w latach 1921−1939.
 • Paulina Ilnicka
  Stosunki polsko­niemieckie w myśli politycznej Władysława Studnickiego.
 • Remigiusz Gruba
  Wydarzenia października 1956 r. na Lubelszczyźnie.
 • Tomasz Róg
  Konflikt polsko­ukraiński w powiecie lubaczowskim w latach 1943−1947.
 • Radosław Morawski
  Sprawa katyńska na łamach prasy gadzinowej w latach 1943−1944.
 • Michał Rosenberg
  Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku w województwie łódzkim.
 • Krzysztof Prugar
  Życie i działalność generała Bronisława Prugar­‑Ketlinga w latach 1939−1948.
 • Marcin Pytka
  NSZZ „Solidarność” w środowisku akademickim Lublina w świetle prasy w latach 1980−1981.
 • Ewa Rzeczkowska
  Tajne organizacje harcerskie na terenie Lubelszczyzny w latach 1944−1956.
 • Agata Smolarczyk
  Komitet Wojewódzki PZPR w Radomiu wobec wydarzeń radomskiego czerwca 1976 roku.

2003

 • Marek Czech
  Środowisko Niezależnego Pisma Młodych Katolików „Spotkania” w latach 1977−1981.
 • Monika Matysek
  Pomniki martyrologiczne w Lublinie upamiętniające II wojnę światową.
 • Aleksandra Kopczyńska
  Obchody Milenijne w Lublinie w 1966 r.
 • Jacek Topyło
  Departament X MBP w latach 1949−1954. Geneza – Struktura Organizacyjna – Metody Pracy.
 • Rafał Dobrowolski
  Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919−1939.
 • Anna Grabowska
  Amnestia 1947 r. w powiecie lubelskim. Geneza – Strategia – Wyniki.
 • Aneta Kowalczyk
  Działalność Lubelskiej Chorągwi Harcerek w czasie okupacji 1939−1944.
 • Wojciech Kowalczyk
  Polskie Stronnictwo Ludowe na Lubelszczyźnie w latach 1945−1947 pod władzą ludową.
 • s. Edyta Kołtan
  Rekrutacja do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Polsce i w Niemczech w latach 1945−1963 (praca z wyróżnieniem).
 • Marcin Zieliński
  Powstanie i działalność Tajnej Organizacji „Gryf Pomorski” w latach 1940−1951 w świetle materiałów byłego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
 • Marcin Ługowski
  Zmiany społeczno­ekonomiczne w PRL w latach 1970−1976 w świetle tygodników „Polityka” i „Tygodnik Powszechny”.

2002

 • Agnieszka Kołodziejczyk
  Obóz koncentracyjny na Majdanku 1940−1944 w świetle wspomnień byłych więźniów.
 • Anna Paluch
  Akcja „N” w latach 1940−1944. Struktury organizacyjne i działalność.
 • Anna Stasik
  Generał Władysław Sikorski wobec głównych organizacji wojskowo-politycznych okupowanej Polski w latach 1939−1942.
 • Anna Caban
  Władze bezpieczeństwa wobec legalnych partii opozycyjnych w Polsce w latach 1944−1947.
 • Rafał Drabik
  Wydarzenia pod Borowem z 9 sierpnia 1943 r. Rzeczywistość i oblicze polityczno­propagandowe.
 • Bartosz Krawczyk
  Udział lotnictwa amerykańskiego w konflikcie w Zatoce Perskiej 1990−1991 w świetle źródeł amerykańskich dostępnych w internecie.