W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z regulaminem. zamknij

Wykłady i konferencje

28 listopada 2012

Profesor Mirosław Piotrowski jest historykiem, aktywnym również poza murami macierzystej uczelni. Uczestniczył w szeregu konferencji naukowych. Wygłosił też wiele wykładów okolicznościowych.

Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze z nich: 

 • 28.05.2010 r.

  Organizator konferencji naukowej na KUL pt. „Ksiądz Jerzy Popiełuszko — Kapłan i Męczennik w Służbie Narodu i Kościoła”, wygłoszony referat nt. „Aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej”.

 • 4.06.2009 r.

  Moderator konferencji historycznej pt. „Pomiędzy PRL a III RP — 20 lat transformacji”, organizowanej przez Fundację „Veritas et Scientia” oraz środowiska niepodległościowe w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie.

 • 3.06.2009 r.

  Udział w dyskusji panelowej nt. „Dwadzieścia lat po wyborach czerwcowych — zakres wykorzystanych szans historycznych”, organizowanej przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie.

 • 12.05.2007 r.

  Referat na konferencji naukowej „Z archiwum X Departamentu MBP”, WSKSiM (Toruń), nt. „Służby specjalne w PRL. Strategia i metody operacyjne”.

 • 21.04.2007 r.

  Referat na XXIII Sympozjum „Stąd nasz ród” w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie nt. „Katolicy świeccy wobec rzeczywistości PRL”.

 • 23.11.2005 r.

  Współorganizator konferencji naukowej na KUL u pt. „PRL — życie ściśle kontrolowane” — wygłoszony referat nt. „Katolicy społeczno-postępowi w PRL”.

 • 27−29.02.2004 r.

  Lübeck (RFN) Akademia Bałtycka — sesja nt. „Das Ruhrgebiet als neue Heimat für Migranten” — referat nt. „Die Rückwanderung von Polen aus dem Ruhrgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg”.

 • 11.11.2003 r.

  Referat okolicznościowy dla Rady Miasta i środowisk społeczno-politycznych Kraśnika nt. „Proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę”.

 • 08.11.2003 r.

  Referat na konferencji naukowej „Polen im Ruhrgebiet 1870−1945” w Bochum (Niemcy), organizowanej przez Uniwersytet w Bonn, nt. „Wychodźstwo polskie w Zagłębiu Ruhry jako faktor polsko-niemieckiej gry dyplomatycznej okresu 20-lecia międzywojennego” („Polen im Ruhrgebiet als Faktor des polnisch deutschen diplomatischen Spiels in der Zwischenkriegszeit”).

 • 18.10.2003 r.

  Referat na konferencji naukowej „Represje wobec Kościoła katolickiego na Kujawach i Pomorzu w latach 1945−1989” we Włocławku (organizowanej przez IPN Oddział w Gdańsk i Bydgoszczy) nt. „Władze bezpieczeństwa wobec środowisk katolików świeckich po drugiej wojnie światowej”.

 • 09.04.2003 r.

  Referat w Klubie Inteligencji Katolickiej w Lublinie nt. „Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej”.

 • 24.01.2003 r.

  Referat na sesji Komisji Historycznej przy Lubelskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk (w UMCS) nt. „Spuścizna archiwalna lubelskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Problemy metodologiczne i perspektywy badawcze”.

 • 13.01.2003 r.

  Współorganizator sesji naukowej na KUL  nt. „Inteligencja II Rzeczypospolitej” i referat nt. „Inteligencja Narodowego Ruchu Robotniczego” — złożony do druku.

 • 13.12.2002 r.

  Referat na sesji w Radzyniu Podlaskim nt. „Władze bezpieczeństwa wobec niepodległościowych dążeń społeczeństwa powiatu Radzyń Podlaski po II wojnie światowej”, zorganizowanej przez Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim oraz Redakcję Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego pt. „Monografia Radzynia — Projekty i Materiały”.

 • 16.11.2002 r.

  Referat na Ogólnopolskim Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze w Częstochowie (dla 800 nauczycieli z całej Polski) nt. „Naród, mniejszości narodowe, patriotyzm w kontekście programów i podręczników szkolnych”.

 • 10.10.2002 r.

  Wykład w Klubie Inteligencji Katolickiej w Lublinie nt. „Ludzie Solidarności 1980−1989” połączony z prezentacją książki.

 • 10.05.2002 r.

  Wykład pt. „Z dziejów stosunków państwo – Kościół w Polsce w latach 1944−1989”, emitowany w „Radiu Maryja” w ramach „Radiowych Kursów Samorządowych” — 35 min. referat i dyskusja 45 min. [godz. 18.10−19.30] (Audycja powtórzona 11.05.2002 r. po godz. 24.00).

 • 7.05.2002 r.

  Referat okolicznościowy w zwišzku z otwarciem wystawy „Zbrodnie w Majestacie Prawa 1944−1956” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, nt. „Metody działań operacyjnych organów bezpieczeństwa publicznego w PRL. — Wybrane zagadnienia”.

 • 20.03.2002 r.

  Sesja naukowa w KUL nt. „Kościoły wobec totalitaryzmów” — wykład nt. „Infiltracja komunistyczna środowisk katolików świeckich po II wojnie światowej”.

 • 01.03.2002 r.

  Referat okolicznościowy w związku z otwarciem wystawy „Zbrodnie w Majestacie Prawa 1944−1956” w KUL, nt. „Metody działań operacyjnych organów bezpieczeństwa publicznego w PRL. — Wybrane zagadnienia”.

 • 22.02.2002 r.

  Sesja w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nt. „Między III Rzeszą a ZSRR — dramaty Armii Krajowej” z okazji 60. rocznicy utworzenia AK, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej — Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie. Publiczna prezentacja i recenzja książki pt. „Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie w latach 1939−1956 wobec dwóch totalitaryzmów” Lublin 2002 oraz udział w dyskusji panelowej.

 • 20.01.2001 r.

  Volkshochschule Münster, w ramach „Jüdische Kulturtage” wykład nt. „Das Verhältnis komunistischer Partei Polens zum Judentum nach 1945”.

 • 2000 / 2001 r.

  Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza — filia w Chełmie, cykliczne wykłady nt. „Negocjacje międzynarodowe” i „Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki w XX wieku”, „Polityka zagraniczna III RP”.

 • 1993 / 2000 r.

  Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, cykliczne wykłady z historii Polski i Europy XX w.

 • 11.11.2000 r.

  Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej w Zamościu, wykład okolicznościowy nt. „Polskie drogi odzyskiwania niepodległości”.

 • 25−29.10.2000 r.

  Universität Osnabrück — sympozjum nt. „Die Kirchen in den postkommunistischen Transformationsprozessen” — 27.10.2000 r. — Moderator dyskusji „Die präsenz der Leien in Kirche und Gesellschaft”.

 • 25.10.2000 r.

  Warszawa, Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego — Sesja historyczna nt. „Problemy metodologiczne słownika biograficznego duchowieństwa represjonowanego w Polsce w latach 1945−1989”.

 • 05.06.2000 r.

  Grudziądzka Koalicja Samorządowa — Grudziądz, wykład nt. „Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem”.

 • 22.02.2000 r.

  Konferencja naukowa zorganizowana przez Konrad Adenauer Stifftung nt. „Polska – Niemcy 1000−2000” — moderator dyskusji.

 • 12.01.2000 r.

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Chrześcijaństwo a Świat Współczesny, etap wojewódzki — egzaminator i członek jury.

 • 24−26.09.1999 r.

  Laskowice Pomorskie k. Grudziądza — konferencja KIK-ów Polski północno-zachodniej, referat nt. „Środowiska Katolickie wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

 • 1998 / 1999 r.

  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Lublinie — cykliczne wykłady dla metodyków nauczania historii i nauczycieli szkół średnich nt: “Nowa Matura. Wykorzystanie doświadczeń niemieckich”.

 • 1998 / 1999 r.

  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze — cykliczne wykłady dla metodyków nauczania historii i nauczycieli szkół średnich nt. „Rola źródeł w nauczaniu historii — w odniesieniu do modelu niemieckiego”, „Regionalizm w nauczaniu historii” oraz „Mniejszości narodowe w programach nauczania historii”.

 • 01.12.1998 r.

  Wykład w Instytucie Teologii Universität Osnabrück nt. „Kirche und Politik in Polen — heute”.

 • 11.11.1998 r.

  Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej w Zamościu, wykład okolicznościowy nt. „70-rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

 • Maj 1998 r.

  Lubelskie Towarzystwo Naukowe, sesja nt. „Polskie ruchy Chrześcijańsko-Demokratyczne” — referat nt. „Korzenie polskiej Chadecji”.

 • 13.11.1997 r.

  Wykład w Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) w Universität Osnabrück — Niemcy nt. „Die Rückwanderung von Polen aus Deutschland nach dem Ersten Wltkrieg”.

 • 1995/1996 r.

  Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie — cykliczne wykłady nt. „Historia Anglii i Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku”.

 • 30.11−01.12.1995 r.

  Organizator i moderator polsko-niemieckiej sesji naukowej nt. „Polityka integracyjna Niemcy – Polska” — referat nt. „Niemieckie korzenie polskiej chrześcijańskiej demokracji”.

 • 13.05.1995 r.

  Telewizja Lublin — Blok Edukacyjny, „Z dziejów polskiej Chrześcijańskiej Demokracji po II wojnie światowej”.

 • 4.02.1994 r.

  Marburg (RFN) Herder Institut — referat nt. „Das Problem der polnischen Rückwanderung in der Zwischenkriegszeit”.

 • 23−27.05.1992 r.

  Szeged (Węgry) Węgierska Akademia Nauk — sesja nt. „Teaching Modern European History. Experiences and Prospects” — referat nt. „Teaching the Contemporary History of East Central Europe in the Post communist era”.