W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z regulaminem. zamknij

Artykuły naukowe

28 listopada 2012

Na dorobek naukowy prof. Mirosława Piotrowskiego składają się też liczne publikacje historycznych artykułów naukowych:

 • Wprowadzenie

  w: Wardawy Bronisław, Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty, t. 1, Lublin 2010, s. 19−25, (współautor)

 • Zwischen Patriotismus und Pragmatismus. Die sozialen und ökonomischen Folgen der Remigration von Polen aus Deutschland in den 1920er Jaren

  „Inter Finitimos. Jahrbuch zur Deutsch – Polonischen Beziehungsgeschichte“, 6/2008, s. 67−82

 • Die Polen im Ruhrgebiet in den deutsch polnischen Beziehungen von 1918 bis 1939

  in: Schimanski, Kazorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg, wyd. II, Essen 2007, s. 201−226

 • Wychodźstwo polskie w Zagłębiu Ruhry jako faktor polsko-niemieckiej gry dyplomatycznej okresu 20-lecia międzywojennego

  w: Schimanski, Kuzorra i inni, Polacy w Zagłębiu Ruhry 1870/71−1945, red. Dittmar Dahlmann, Albert Kotowski, Zbigniew Karpus, Toruń 2006, s. 196−223

 • Wokół akcji NSZ na Wierzchowiny — 6 czerwca 1945 r.

  w: Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, red. Zbigniew Karpus, Toruń 2005, s. 706−729

 • Siła władzy wobec środowiska katolików świeckich w PRL 1944−1989

  „Glaukopis”, nr 2−3/2005, s. 145−161

 • Die Polen im Ruhrgebiet in den deutsch polnischen Beziehungen
  von 1918 bis 1939

  in: Schimanski, Kazorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg, Essen 2005, s. 201−226

 • Kirche und Staat in Polen in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltrieg

  in: Ein Bischof vor Gericht. Der Prozeß gegen den Danziger Bischof Carl Maria Splett 1946, Hrsg. Ulrich Bräuel, Stefan Samerski, Osnabrück 2005, s. 247−262

 • Władze bezpieczeństwa wobec niepodległościowych dążeń społeczeństwa
  powiatu Radzyń Podlaski po II wojnie światowej

  „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, nr 1/2004, s. 215−228

 • Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce [13 XII 1981 r.]

  w: Stan wojenny. Materiały autobiograficzne, opracowania, wybór tekstów
  i oprac. A. Augustyniak, Toruń 2004, s. 159−183

 • Liga Narodowa

  w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 1041−1044

 • Naród, mniejszości narodowe, patriotyzm w kontekście podręczników i programów szkolnych

  „Szkoła Katolicka” z. 4/2003, s. 155−169

 • Ks. Gzik Franciszek

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 2, red. J. Myszor, Warszawa 2003, s. 82

 • Kartuzy

  in: Dictionnaire d‘Histoire et Geographie Ecclesiastique, t. 38.

 • Das Verhältniss komunistischer Partei Polens zum Judentum nach 1945

  „Roczniki Humanistyczne”, nr 51/2003, z. 2, s. 191−207

 • Konwent Organizacji Polskich w Niemczech [Konvent der polnischen Organisationen in Deutschland]

  w: Encyklopedia Koatolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 779−780

 • Kongres Polonii Niemieckiej [Polnischer Kongress in Deutschland e.V.]

  w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 617−618

 • Karykatura Polski i Polaków na łamach prasy niemieckiej dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane przykłady

  w: Religie – Edukacja – Kultura. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 709−721

 • Ks. Ziarek Longin

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 327

 • Ks. Stańczak Władysław

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 267−268

 • Ks. Słomkowski Antoni

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 247−248

 • O. Ryba Jan Hugolin

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 247−248

 • Płonka Józef

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 220−222

 • Ks. Iwanicki Aleksander

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 86−87

 • Br. Golba Piotr

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 64−65

 • Ks. Forkiewicz Władysław

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 56

 • Ks. Fiuta-Faczyński Jan

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 54−56

 • Ks. Dąbrowski Józef

  w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945−1989, t. 1,
  red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 44−45

 • Przedmowa w: Ludzie Solidarności

  Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” — MSW Biuro „C”, Lublin 2002, s. 4−13

 • Adolf Hitler

  w: Encyklopedia Białych Plam, Radom 2001, t. 7, s. 315−320
  współautor — biogram zmieniony i z fragmentami dodanymi przez redakcję

 • Zamieszki w Bydgoszczy w czerwcu 1921 roku

  „Athenaeum”, nr 7/2001, s. 162−184

 • Felczak Zygmunt

  w: Encyklopedia Białych Plam, Radom 2001, t. 6, s. 126−127

 • Polska Armia Podziemna 1950−1952

  „Krakowskie Studia Małopolskie”, nr 4/2001, s. 201−209

 • Zabezpieczenie przez władze komunistyczne referendum i wyborów
  na Lubelszczyźnie w 1946 i 1947 roku

  „Roczniki Humanistyczne” — zeszyt specjalny nr 2/2000, s. 231−271

 • Stronnictwo Narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1944−1947

  w: Ojczyzna i Wolność, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. Ziółek, Lublin 2000, s. 603−623

 • Polacy w Niemczech w okresie wojny bolszewickiej 1920 roku i ich reemigracja

  „Roczniki Humanistyczne”, t. 48/2000, z. 2, s. 223−289

 • Lublin  – Münster. Partnerschaft und Kooperation

  in: Unterwegs im Ost – West – Express. Partnerschaft mit Polen, Hrsg. M. Heuer, Münster 2000, s. 47

 • Przedmowa w: Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem.
  Służba Bezpieczeństwa w Polskiej

  Wydanie II — uzupełnione, Lublin 2000, s. 12−37

 • Przedmowa w: Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem.
  Służba Bezpieczeństwa w Polskiej

  Wydanie I, Lublin 1999

 • Ryszard Bender — naukowiec, społecznik, polityk

  w: Na przełomie stuleci. Naród – Kościół – Państwo w XIX i XX wieku, pod red. M. Piotrowskiego, Lublin 1997, s. 11−22

 • Dwunastu apostołów — czyli rozłam w chrześcijańskim ruchu robotniczym

  w: Na przełomie stuleci. Naród – Kościół – Państwo w XIX i XX wieku, pod red. M. Piotrowskiego, Lublin 1997, s. 277−291

  Niemieckie korzenie polskiej Chrześcijańskiej Demokracji

  w: Polityka integracyjna Niemcy – Polska [Integrationspolitik Deutschland – Polen], pod red. M. Piotrowskiego, Lublin 1997, s. 47−60 (w języku polskim i niemieckim)

 • Antoni Ciszak — działacz chrześcijańsko-społeczny?

  „Zeszyty Społeczne KIK”, nr 5/1997, s. 42−43

 • Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands [ZGAE]

  Münster 1996, Bd. 48, s. 45, 65, 97, 136−137, 164, 203 (tłum.)

 • Feliks Widy-Wirski

  w: Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce, Warszawa – Lublin 1995, t. 3, s. 165−167

 • Henryk Trzebiński

  w: Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce, Warszawa – Lublin 1995, t. 3, s. 138−139

 • Z dziejów polskiej chadecji

  „Zeszyty Społeczne KIK”, nr 3/1995, s. 40−42

 • Ryszard Świętochowski

  w: Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce, Warszawa – Lublin 1995, t. 3, s. 122−123

 • Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands [ZGAE]

  Münster 1994, Bd. 47, s. 52, 77, 104, 168−169 (tłum.)

 • Terenowa Organizacja Stronnictwa Pracy na Ziemi Lubuskiej w latach 1945−1950

  „Roczniki Humanistyczne”, t. 42/1994, z. 2, s. 155−175

 • Stronnictwo Pracy na Ziemiach Zachodnich w latach 1945−1950

  „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego” nr 35/1993, s. 21−31

 • Teaching the Contemporary History of East Central Europe in the Post communist era

  in: Teaching Modern European History. Experiences and Prospects, Szeged 1992, s. 89−92